Nya data från WHO visar att det förra året var 129 länder som klarade målet att ge 90 procent av barnen tre doser vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta, vilket är en fördubbling jämfört med år 2000.

På ett globalt plan får 86 procent av alla barn tre doser, medan 91 procent får åtminstone en dos. Antalet barn som inte får en enda dos har minskat från 21 miljoner till 12 miljoner sedan år 2000.

Samtliga WHO:s 194 medlemsländer åtog sig 2012 att under innevarande år uppfylla WHO:s aktionsplan för vaccinationer, där 90 procents vaccinationstäckning mot difteri, stelkramp och kikhosta är ett av sex mål. De 65 länder som inte klarade målet behöver nu ändra sina strategier, enligt WHO.

De sex länder som ligger längst från målet är Centralafrikanska republiken, Tchad, Ekvatorialguinea, Somalia, Sydsudan och Syrien. I dessa länder får färre än vartannat barn tre doser.