Under 2014 anmäldes drygt 36 000 fall av klamydia. Det är ungefär i nivå med 2013. De flesta som drabbas är under 30 år. 57 procent var kvinnor, 43 procent män.

Cirka 1 300 fall av gonorré anmäldes förra året, en ökning med 19 procent jämfört med föregående år. 595 av fallen rörde män som haft sex med män. Men även provtagningarna har ökat, vilket kan vara en förklaring.

– Ökningen av gonorré, inte minst bland män som har sex med män, är oroväckande. Även om det delvis kan förklaras med ökad provtagning måste vi ha ögonen på detta. Samtidigt behöver de förebyggande åtgärderna även på STI-området i övrigt utvecklas ytterligare. En nyckelgrupp är unga män, som är underrepresenterade i provtagningen, inte minst för klamydia. Eftersom många av dem inte får några symtom är det extra viktigt, säger Inga Velicko, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Antalet fall av syfilis har dock minskat med 14 procent sedan 2013. Förra året var det 244 fall. Det är vanligare att män drabbas än att kvinnor gör det.