Sedan 2006 har 26 saudiska tandläkare utbildats vid Karolinska institutet. Sedan 2003 har 33 saudiska läkare och tandläkare utbildats via Sahlgrenska international care, och under samma period har 29 läkare och tandläkare från Förenade arabemiraten gått utbildningarna.

Det visar en sammanställning som Dagens Nyheter har gjort. Det är framför allt Saudiarabien och Förenade arabemiraten som köper utbildningarna, men kursdeltagare har även kommit från Libyen. Enligt Pernilla Ek, enhetschef vid avdelningen för regler och behörighet på Socialstyrelsen, har sådana här utbildningar bedrivits i någon form sedan 1980-talet.

Läkarförbundet kritiserar Saudiavtalet av flera skäl. Det kanske viktigaste är, att eftersom saudiläkarna inte ska få svensk yrkeslegitimation måste de hela tiden arbeta under handledning. Detta brukar lösas med att Socialstyrelsen utfärdar särskilda förordnanden. Men Ove Andersson, andre vice ordförande i Läkarförbundet, efterlyser tydligare regler.

– Det framstår som att det är ett behov som man vill tillfredsställa, genom att skapa parallell utbildning vid sidan av det svenska utbildningssystemet. Det är hög tid att Socialstyrelsen avgör hur regelsystemet ska tolkas, säger han till Dagens Nyheter.

På Socialstyrelsen försäkrar Pernilla Ek att man nu gör en grundlig översyn av föreskrifterna för när särskilda förordnanden ska utfärdas.

Såväl Läkarförbundet som ledande oppositionspolitiker i Region Skåne är också kritiska mot bristande information om avtalet, se Läkartidningen 2015-07-22.