Enligt en EU-förordning ska företag som utvecklar ett nytt läkemedel lämna in en ett så kallat pediatriskt prövningsprogram (PIP), där man anger hur läkemedlet ska studeras hos barn.

För att inte barn ska utsättas för läkemedel i onödan finns dock en lista med läkemedelklasser som undantas från kravet, exempelvis om det handlar om sjukdomar som bara drabbar vuxna eller där behandlingen inte förväntas ge någon signifikant förbättrad effekt.

Nu har EMA gått igenom listan och funnit skäl att dra tillbaka åtta av undantagen, medan femton reviderats och nio bekräftats. Förhoppningen är att revisionen kommer att uppmuntra företag att utveckla fler nya läkemedel för behandling av barn.