I ett brev till de svenska landstingens expertgrupp NT-rådet, som tidigare beslutat att stoppa Soliris (eculizumab), vädjar aHUS Alliance till expertgruppen att tänka om och ge de svenska njursjuka patienterna medicinen. Det rapporterar Sveriges Radio.

Patientorganisationen skriver bland annat att man kan spara in kostnader, både vad gäller dialysbehandling och långa sjukskrivningar, om man ger patienterna läkemedlet. De anser också att kostnaderna som NT-rådet uppger för Soliris är överdrivna.

Jan Liliemark, rådgivande ledamot av NT-rådet, håller inte med. Han säger till SR att brevet inte tillför något nytt i sak.

Soliris är det enda effektiva behandlingsalternativet för patienterna. Eftersom det bara finns en enda tillverkare till läkemedlet är priset högt. Nu försöker NT-rådet, enligt SR, förhandla med tillverkaren om ett lägre pris.

– Det grundläggande syftet är ju att få bolaget att sänka priset för det här läkemedlet. Man ska ha klart för sig att det här priset är bortom all rim och reson. Det ligger ungefär 10–20 gånger högre än vad vi normalt skulle acceptera för ett läkemedel vid en liknande eller ännu mer allvarlig sjukdom, så det är det som kontakterna går ut på, säger Jan Liliemark till radion.

Läs mer i ämnet på Debatt:

NT-rådets ställningstagande till eculizumab är oacceptabelt

NT-rådet vägrar acceptera företagens höga prissättning

NT-rådet bör omedelbart återkalla sitt beslut