– Vi har tydlig information om att vi enbart behandlar symtomet ED. Det är en avgränsning som vi måste göra för att driva en onlinetjänst av det här slaget. För utredning och behandling av grundsjukdom hänvisar vi till patientens vårdcentral, säger Richard Ljungberg, legitimerad läkare och VD för RL eHälsa AB, som lanserat den nya portalen Potensify.se.

Läkarbedömning via webben passar särskilt väl för patienter med ED, anser Richard Ljungberg.

– Dels finns problematiken med att det är så tabubelagt att nio av tio svenska män med potensbesvär inte söker hjälp och en del av dem självmedicinerar med läkemedel köpta online utan läkarbedömning. Dels krävs inga direkta kroppsundersökningar för att kunna göra en korrekt bedömning.

Aleksander Giwercman, professor och ordförande för Svensk andrologisk förening, ser dock vissa risker med arbetssättet.

– Jag vill inte döma ut nya, internetbaserade former för patientkontakter, men ser en fara i att kommunikationen mellan doktor och patient blir så begränsad. Erektil dysfunktion kan vara ett symtom för bakomliggande, allvarliga sjukdomar och risken är uppenbar att man inte fångar upp de diagnoserna när det enbart handlar om läkarbedömning utifrån formulär på Internet, säger Aleksander Giwercman.

– Internetbedömningar är knappast en universallösning för att bryta tabun och skam som patienter i behov av potensläkemedel känner. Här behöver vi jobba ännu mer för att sjukvården ska ta sig an patientgruppen mer seriöst med ökade resurser och att nödvändiga läkemedel blir högkostnadsskyddade. Det skulle sända rätt signaler till patienterna om att det är en sjukdom som vi tar på allvar.

Till skillnad från andra e-hälsosatsningar sker ingen kontakt mellan doktor och patient via videokonferens i den nya portalen. Patienten identifierar sig via e-legitimation/BankID och en journalmapp skapas. Läkaren loggar i sin tur in via SITHS-kort och har patientens hälsodeklaration och svaren i ett frågeformulär som bedömningsunderlag. I de fall som det krävs kan läkaren återkoppla till patienten med kompletterande frågor. Inom 24 timmar utlovas ett beslut från legitimerad läkare om recept på läkemedel för att hämta ut på apoteket.

– Vi blir först i världen med en onlinetjänst som utbildar, avdramatiserar och behandlar erektil dysfunktion, säger Richard Ljungberg, som tog läkarexamen 2013 och för närvarande tjänstgör inom den psykiatriska slutenvården i Malmö.