Sjukhuset ska dels fungera som en ersättning av de delar av Södersjukhuset som försvinner när sjukhuset krymps, dels täcka upp det ökade behovet av vård i och med Stockholms kraftiga befolkningstillväxt.

Under den senaste budgetdebatten beslutade landstingsfullmäktige enligt Dagens Nyheter att börja leta efter en lämplig tomt. Planen är att sjukhuset, som ska ligga söder om Södermalm och beräknas vara klart 2024, ska ha 300-400 vårdplatser. En utredning ska även se över hur vården ska fördelas mellan Södersjukhuset och det nya sjukhuset. 

Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, är positiv till planerna.

– Stockholm växer så det bara visslar om det, så det behövs verkligen. Egentligen skulle det behövas nya sjukhus både norr och söder om Stockholm, men det går inte att bygga på en gång.

Hösten 2016 ska de första patienterna tas emot på Nya Karolinska Solna, NKS. Sjukhusets uppdrag är att bedriva högspecialiserad vård. Bygget av sjukhuset kritiserades tidigt för att kosta mycket. Kostnaderna har sedan skjutit i höjden under byggets gång. Projektet kommer att granskas av externa experter, meddelade den borgerliga alliansen i landstinget tidigare i somras.