I dag beräknas 37 miljoner människor leva med HIV. Ett av FN:s delmål på vägen mot målet att minska spridningen och stoppa epidemin till 2030, har varit att 15 miljoner av de drabbade ska ha tillgång till behandling mot viruset år 2015.

Målet har nu nåtts – nio månader tidigare än förväntat, rapporterar UNAIDS, FN:s samlade program mot HIV/aids.

– Detta är förstås goda nyheter för det växande antal som har tillgång till behandling men betyder också mycket för möjligheterna att begränsa spridningen globalt sett, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

I Sverige lever nära 7 000 personer med HIV.