Som Läkartidningen tidigare berättat rapporteras varje år 350–550 fall av EHEC i Sverige. 2013 var siffran totalt just 550 vilket var den högsta siffran så långt. I Läkartidningens artikel konstateras att då bakterien är vanligt förekommande hos idisslare, framför allt nötkreatur, är nötfärs en känd smittkälla och även opastöriserad mjölk. 

Svenska Dagbladet konstaterar nu att: »Under de fem första månaderna i år har 172 fall av EHEC konstaterats. Det är fler fall än under samma period något tidigare år.« Någon förklaring till detta ges dock inte. Men Cecilia Jernberg på Folkhälsomyndigheten menar att en konstaterad ökning under senare år skulle kunna förklaras av att sjukvården har blivit bättre på att upptäcka bakterien.

– Vi har fått god kunskap om EHEC, hur man analyserar och vad man ska leta efter. Som en följd av detta kan siffrorna bli högre, säger hon till Svenska Dagbladet.