Trots att det råder brist på både läkare och sjuksköterskor är det inte självklart att hitta en bra anställning. Vid seminariet, som arrangerades av Läkartidningen, diskuterades några hinder för detta.

– Det är svårt att söka tjänster om de inte annonseras ut, sade Emma Spak, ordförande för Sylf, Sveriges yngre läkares förening.

Hon hävdade att det är vanligt att man inte annonserar ut lediga läkartjänster, inte minst ST-platser.

Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL, Sveriges Kommuner och landsting, bekräftade bilden:

– Landstingen är bra på att utlysa tjänster upp till AT-nivå, men över denna är man sämre. Det är en gammal kultur som lever kvar. Man vill inte lägga sig i överläkarens bedömningar.

För att minska bristen på läkare och sjuksköterskor talade flera deltagare för att uppvärdera vårdyrkenas status. Det handlar inte bara om lönen, betonade Emma Spak:

– Lönen är jätteviktig när man rekryterar. Men ska man behålla personal måste man också satsa på annat, som arbetsmiljö, kompetensutveckling och inflytande.