Vid Linköpings universitet pågår projektet »Prövningar av värde: Om värderingspraktiken vid utformningen av medicinska experiment«. Utgångspunkten är att forskningen, som ofta betraktas som objektiv och evidensbaserad, styrs av olika värderingar och förhandlingar där forskare, industri med flera försöker ta reda på vad som är värt att veta.

I projektet, som fortgår fram till 2016, jämförs traditionella randomiserade kliniska prövningar och nyare former av experiment som bland annat inkluderar biomarkörer.

– Det är tydligt hur olika former av medicinska experiment involverar olika typer av värderingar avseende sådant som patientsäkerhet, bias, randomisering och ekonomi, kommenterar Francis Lee, en av forskarna som medverkar i projektet.

– I de nyare formerna av kliniska prövningar uppvärderas snabba slutsatser. Till exempel har man övergett principen att inte påverka studien medan den pågår. Man ändrar doseringar och tar bort patientgrupper som inte omedelbart svarar på försöken.

Som en del av projektet utges boken »Value Practices in the Life Sciences and Medicine« (Oxford University Press). Boken samlar ett flertal studier inom medicin och livsvetenskap där flera olika värden står på spel.