Sjukdomen orsakas av MERS-coronavirus. Folkhälsomyndigheten konstaterar att mers sprids på den arabiska halvön. Via resenärer har den orsakat utbrott i andra länder, senast i Sydkorea. I Sverige finns inga kända fall.

Myndigheten skriver: »Viruset kan, särskilt hos individer med riskfaktorer så som hög ålder, hjärt-kärlsjukdom och kronisk luftvägssjukdom orsaka allvarlig luftvägsinfektion och vara livshotande.«

Sjukdomen är anmälningspliktig från och med 1 augusti i år. Läs mer om den här.