Förra året nådde antalet organdonationer i Sverige en rekordnivå. 166 avlidna personers organ donerades, totalt handlade det om 814 organ.

Men de regionala skillnaderna är samtidigt stora, visar en analys från Socialstyrelsen.

Högst antal organdonatorer finns i norra regionen samt Uppsala-Örebro-regionen. I norra regionen är det 21,5 donatorer per en miljon invånare och i Uppsala/Örebro 21,4. Men i sydöstra regionen är donatorerna betydligt färre: 9,8 donatorer per en miljon invånare. Snittet i landet är 17 donatorer per en miljon invånare.

Socialstyrelsen uppmanar vårdgivarna att ta reda på varför antalet organdonatorer minskar på en del håll i landet och sätta in åtgärder för att få fler att donera organ.

– Skillnaderna pekar på att det finns utrymme för förbättring. Fortfarande väntar över 700 svenskar på ett eller flera organ. Det ska inte spela någon roll var man bor, alla patienter bör ha samma möjlighet till transplantation, säger utredaren Josefina Meyer i ett pressmeddelande.