Bakgrunden är Pandemrixvaccinationen vid svininfluensan (H1N1) som ledde till ökat insjuknande i narkolepsi hos barn och ungdomar och en viss ökning hos unga vuxna, som Läkartidningen tidigare rapporterat. 

Gränsen för när man var tvungen att ha uppvisat symptom för sjukdomen för att få ersättning via Läkemedelsförsäkringen flyttades i vintras från åtta till sexton månader, uppger Ekot. Läkemedelsförsäkringen öppnade dock redan i januari för en mer generös gräns framöver men ville avvakta en kommande svensk studie.

Denna studie ser nu ut att kunna bli klar i december, enligt Ekot. Anders Hultman, vice VD på Läkemedelsförsäkringen, konstaterar att tidsgränsen kan komma »att förlängas när vi får mer fakta«.

Efter att gränsen flyttades från åtta till 16 månader har 40 personer, drygt hälften, som tidigare fått avslag på sin ansökan om ersättning på grund av »sen symtomdebut« fått rätt till sådan, enligt Ekot.

I Sverige har drygt 400 personer ansökt om ersättning för att ha fått narkolepsi efter att ha vaccinerats mot svininfluensan, uppger radion.