– Med åren har hårresande stora lapptäcken byggts upp – i VG-regionens fall finns det numera enligt uppgift flera hundra olika program som hanterar patientinformation, säger ortopeden Magnus Nordlund, som är en av de tre bakom en debattartikel i Svenska Dagbladet med förslag om en nationell databas.

– Vi vill också sätta fingret på att det är så komplicerat, i många fall omöjligt, att överföra information mellan olika system. Tyvärr gör sig vårdgivarna onödigt beroende av IT-leverantörerna genom att acceptera fastlåsning i leverantörsspecifika format.

Magnus Nordlund tror inte att journalsekretess ska vara ett hinder för att bygga upp en gigantisk, nationell databas med en katalog för samtliga svenska patienter.

– Jag känner oro för att vårdgivarna upprepar samma misstag om och om igen. När storstadsregionerna – Skåne, Stockholm och VG – nu fördjupar samarbetet inom systemutveckling så verkar det bara bli en halvmesyr.

Magnus Nordlund fortsätter:

– Jag förstår inte varför man inte söker en nationell lösning och jag är lika undrande över varför vårdgivarna inte ställer leverantörskrav på att systemen ska vara av ickeproprietärt standardformat.

Sarah Jevrém, ordförande i Nordvästra Götalands läkarförening och en annan av undertecknarna av debattartikeln, konstaterar att det finns en stor frustration över IT-problem inom vården.

– Administration låser fast oss vid tangentbordet i allt större utsträckning. Det är också en kvalitetsfråga utifrån svårigheterna att ta del av information om en patient från andra vårdgivare. Det är en utveckling som måste brytas, säger hon.