På grund av de svåra bemanningsproblemen på akutmottagningen i Lund fattade förvaltningschefen för Skånes universitetssjukvård beslut om att sänka akutens kapacitet klockan 21–08 från den 22 juni till 16 augusti. Det innebär att ambulanstransporter i stället skickas till akuten i Malmö.

Alliansen i Region Skåne överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Malmö eftersom de ansåg att beslutet får så stora följdverkningar att det enligt kommunallagen borde ha tagits på politisk nivå. Enligt de borgerliga politikerna överskred förvaltningschefen sina befogenheter när han fattade beslutet.

– Det är oerhört anmärkningsvärt när man beslutar att stänga akuten till ett av landets mest fullvärdiga traumasjukhus. Man har inte de resurser i Malmö som krävs. Detta får stora följdverkningar för allmänheten, sa Stefan Lamme (M), andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Sus, till Skånska Dagbladet.

Men förvaltningsrätten avslår nu alliansens överklagan. Domstolen motiverar beslutet med att ärendet inte går att överklaga eftersom beslutet i fråga inte har delegerats från nämnd till förvaltningschef.

»Region Skåne har i ett yttrande till förvaltningsrätten uppgett att det nu aktuella beslutet inte har delegerats från nämnd till förvaltningschef. Det rör sig därmed inte om ett i kommunallagens mening överklagbart beslut«, skriver förvaltningsrätten. 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tidigare beslutat att inleda en tillsyn av akutmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund i sommar på grund av bemanningsproblemen (Läkartidningen.se 2015-06-15).