Bakom kravet står förutom läkarförbundet även fackförbundet FOA, sjuksköterskeförbundet Dansk Sygeplejeråd, föreningen Ældre Sagen, som arbetar för att förbättra förhållanden för de äldre, samt Danske patienter som är en paraplyorganisation för patientorganisationerna.

De beskriver hur sjukhus över hela landet kämpar med en massiv överbeläggningsproblematik. De danska regionerna har de senaste fem åren stängt 12,5 procent av vårdplatserna.

»Gränsen är nådd. Det är på tiden att de ansvariga politikerna i regering, kommuner och regioner tillsammans vidtar konkreta åtgärder för att lösa överbeläggningsproblemen – både på kort och lång sikt«, skriver de och ger sex egna förslag på vad som behöver göras:

  • Säkra här och nu att det finns tillräckligt med sängplatser för att lösa den nuvarande överbeläggningsproblematiken. Patienterna ska inte behöva ligga i korridorerna.
  • Gör en nationell plan för hälso- och sjukvården, som ska innehålla en kapacitetsanalys. Det går inte att ta bort sängplatser och resurser från sjukhusen, om man inte samtidigt ökar kommunernas möjligheter att ta hand om patienterna. 
  • Regioner ska arbeta aktivt med att följa upp data som tyder på att det finns problem. En bättre nationell överblick behövs också, i dag saknas ordentlig aktuell statistik över överbeläggningarna vilket gör det svårt att agera så snabbt som man skulle behöva.
  • Nationella krav bör ställas på regionernas och kommunernas insatser när det gäller äldre patienter. Dessa krav bör ingå i budgetavtalen.
  • Vårdhemmens roll bör stärkas, bland annat genom att se till att det finns tillräcklig bemanning och personalen ges goda möjligheter till vidareutbildning. I dag måste till exempel äldre som bor på vårdhem läggas in på sjukhus i onödan på kvällar och helger, eftersom det saknas läkare som kan behandla dem på plats. 
  • Ekonomiska incitament behövs för att stärka samarbetet mellan kommuner och landsting för att förhindra onödiga inläggningar.