Ingrid Bengtsson-Rijavec är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne och styrelseordförande i det regionägda bolaget Skåne Care, som tecknat avtalet med den saudiska regeringen.  

– I vissa delar tycker jag att kritiken är befogad. Vi har missat i samverkan och det är jag jätteledsen för. Jag ska inte på något vis skylla på något. Det här är ett nytt avtal för oss.

Samtidigt tycker hon att avtalets positiva effekter har hamnat i skymundan. Själv ser hon det som en komplimang för Sverige och Skåne i synnerhet.

– Det här är i grund och botten en väldigt positiv sak för Skåne. Vi borde vara stolta. Det är saudiska läkare som gjort sin grundutbildning i USA eller Europa och sedan valt Sverige och Skåne för sin specialistutbildning för att de tycker att den är så pass bra.

Hon ser flera även flera positiva effekter på lång sikt. En sådan är att de saudiska läkarna kommer att ta med sig svenska värderingar till hemlandet.

– När läkarna – det är både både kvinnor och män – hamnar på höga positioner i det saudiska välfärdssystemet kommer de bära med sig erfarenheterna från det svenska systemet, saker som att man jobbar i team och kan vara sjuksköterska som man. Det kan skapa en förändring.

Hon hoppas även att det ska gynna den framtida exporten av vård.

– När de saudiska läkarna kommer tillbaka och står inför särskilt svåra fall är chansen större att de skickar den typen av patienter till Sverige och Skåne, vilket kan bidra till en ökad vårdexport och ökade intänkter.

Enligt Ingrid Bengtsson-Rijavec är läkarna väl medvetna om att de inte ska gå en vanlig svensk ST-utbildning. Hon lovar även att klinikerna som tar emot läkarna kommer att få tillräckliga resurser för att klara av uppdraget.

– Vi har redan avsatt pengar för det. Jag vill även påpeka att våra förvaltningar har kunnat att tacka nej till den här möjligheten. Det har inte på något sätt handlat om något tvång från vår sida.

Hur mycket betalar Saudiarabien för utbildningen?

– Jag vill inte gå in på någon exakt summa. Men jag kan säga att det gott och väl täcker våra kostnader och blir därutöver. Vinsten går tillbaka till verksamheterna, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec.

Läs mer:

Läkarförbundet Skåne kräver svar om ST-utbildning av saudier

Det är ingen specialitetsutbildning

Läkarförbund kritiskt till skånsk ST-utbildning av saudiska läkare