Det framgår av en dom vid Kammarrätten i Sundsvall sedan journalister inom Mittmedia-koncernen överklagat Landstinget Västernorrlands beslut att inte lämna ut handlingar om ekonomiska resultat för de egna vårdcentralerna.

– Därmed är det faktiskt så att ekonomiska fakta i regel går att få ut för privat drivna vårdcentraler men inte för landstingets. Det är en märklig konsekvens av domen och mycket tyder på att vi kommer att söka prövning i högre instans, säger Klas Leffler, reporter vid Tidningen Ångermanland och en av de journalister som drivit ärendet.

I sin dom hänvisar Kammarrätten till att Landstinget har rätt att använda en bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen om konkurrensneutralitet.

Landstinget Västernorrland har argumenterat för att privata aktörer kan gynnas genom bättre beslutsunderlag vid exempelvis nyetablering eller utökning av verksamhet om ekonomiska fakta på vårdcentralsnivå blir kända.

Klas Leffler pekar på att den obalans ur konkurrenssynpunkt som nämns snarare gäller åt andra hållet.

– Med ett undantag – en vårdcentral som tillhör Praktikertjänst med central redovisning – har det varit möjligt i vår granskning att få fram ekonomiska fakta för de vårdcentraler i länet som drivs privat. Även om de tillhör koncerner så finns särredovisning enligt aktiebolagslagen som dotterbolag, säger han.

– För landstinget vet vi bara det totala underskottet för all primärvård. Det är inte min sak att säga om det är rätt eller fel, men jag har svårt att tro att det kan vara lagstiftarens mening.