Den 1 mars 2013 togs skyldigheten att anmäla vissa forskningsprojekt för förhandskontroll bort. Datainspektionen har därför granskat hur fyra läkemedelsbolag som bedriver forskningsstudier tillsammans med vårdgivare hanterar frågor som rör information, samtycke och IT-säkerhet.

Datainspektionen konstaterar brister hos samtliga fyra bolag, bland annat kring hur patienter informeras i samband med att de anmäler intresse att delta i en studie. Det framgår inte tydligt om det är läkemedelsbolaget eller vårdgivaren som har ansvaret för de personuppgifter som hanteras i forskningsprojektet, och hur den gränsdragningen ser ut.

De läkemedelsbolag som granskats är Bristol-Myers Squibb, Roche, Pfizer och Novartis.

Pfizer och Roche meddelar att de nu kommer att vidta de åtgärder som Datainspektionen önskar och justera informationen till patienter, skriver Dagens Medicin.