I juni gjorde Kommunal, Vårdförbundet och Saco en gemensam 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket angående läget på neonatalavdelningen.

Medelbeläggningen har under de senaste åren legat på 90 procent, vårdtyngden har ökat och det är fler och mer vårdkrävande patienter, enligt skyddsombuden. Många erfarna medarbetare har sagt upp sig på grund av den höga arbetsbelastningen. »Ny personal pressas att sköta svårt sjuka barn innan de har den kunskap och kompetens som krävs«, skrev de bland annat i anmälan.

Skyddsombuden krävde att arbetsgivaren skulle presentera en kortsiktig och en långsiktig plan för hur problemen ska lösas. De begärde även att det ska finnas vårdplatser som står i relation till antal inskrivna patienter samt tillräcklig bemanning med rätt kompetens dygnet runt. Medarbetarna ska också kunna ta sina schemalagda raster. Ett annat krav var att en chef med arbetsmiljöansvar ska finnas tillgänglig dygnet runt.

Nu har arbetsgivarens svar kommit. Men fackförbunden tycker inte att åtgärderna är tillräckliga och går därför vidare med sin anmälan. »I svaret beskrivs utförligt hur patientsäkerheten skall upprätthållas. Däremot finns inga konkreta handlingsplaner utifrån arbetsmiljön«, skriver de till Arbetsmiljöverket som nu kommer att utreda ärendet.

Verksamhetschefen Henrik Almgren skriver i sin tur att bemanningssituationen på neonatalavdelningen vid Östra sjukhuset har varit problematisk under en lång period. Avdelningen är beroende av bemanningsföretag, övertidsuttaget är omfattande och arbetsgivaren uppger att det är särskilt svårt att hitta specialistutbildade sjuksköterskor. Enligt Henrik Almgren har man, förutom vanliga rekryteringssatsningar, bland annat försökt få in föräldraledig personal, timvikarier och få hjälp från andra enheter.

På lång sikt uppger han att man kommer att fortsätta arbeta aktivt med rekrytering och kompetensutveckling, arbeta med samvård och gemensam bemanning tillsammans med obstetriken, analysera kort- och långtidsfrånvaron och vidta åtgärder samt planera för ett nytt kvinnosjukhus med förlossning, neonatologi och gynekologi.

Arbetsgivaren har även lämnat in en handlingsplan för den närmaste tiden. Till hösten ska neonatalverksamheten inom Sahlgrenska universitetssjukhuset genomgå en stor verksamhetsförändring. I dag sker vården av de för tidigt födda barnen dels på Mölndals sjukhus, dels på Östra sjukhuset i Göteborg. I september kommer allt att samlas på Östra sjukhuset. Då flyttas verksamheten i Mölndal till en ny vårdavdelning med 24 platser vid Östra sjukhuset.