Överbeläggningar har blivit normaltillståndet på avdelningen, skriver skyddsombuden från fackförbunden Kommunal, Vårdförbundet och Saco i en gemensam 6:6a-anmälan.

Medelbeläggningen har under de senaste åren legat på 90 procent, vårdtyngden har ökat och det är fler och mer vårdkrävande patienter. Många erfarna medarbetare har sagt upp sig på grund av den höga arbetsbelastningen. Minst 12 sjukskötersketjänster är vakanta, enligt anmälan.

»Man räcker helt enkelt inte till och detta leder i slutändan till ohälsa. Upplevelsen är att det är stora svårigheter att upprätthålla patientsäkerheten samt att arbeta i en god och säker arbetsmiljö«, skriver skyddsombuden som beskriver en stark känsla av uppgivenhet och förtvivlan.

För att få det omöjliga pusslet att gå ihop beordras personalen att arbeta övertid. Det har blivit vanligt med pass på 16-18 timmar. Läget på den neonatala intensivvårdsavdelningen får allvarliga konsekvenser, enligt fackförbunden som radar upp ett flertal:

  • Personalen hinner inte slutföra sitt arbete, utan blir ständigt avbrutna. Den höga arbetsbelastningen dygnet runt leder till stress och en ständig oro att göra fel i vården av de extremt sjuka barnen. 
  • Personalen oroar sig för att inte veta om de kan gå hem i tid och har svårt att hinna med raster, toabesök och tid till reflexion.
  •  Erfaren personal flyr från avdelningen och det är svårt att rekrytera nya medarbetare.
  • Ny personal pressas att utföra uppgifter som de inte är redo för, som att sköta svårt sjuka barn trots att de saknar den kompetens och kunskap som krävs. Det leder till sjukskrivningar och uppsägningar.
  • Personalen hinner inte rapportera avvikelser.

I anmälan kräver skyddsombuden att arbetsgivaren presenterar en kortsiktig och en långsiktig plan för hur problemen ska lösas. De begär även att det ska finnas vårdplatser som står i relation till antal inskrivna patienter samt tillräcklig bemanning med rätt kompetens dygnet runt. Medarbetarna ska också kunna ta sina schemalagda raster. Ett annat krav är att en chef med arbetsmiljöansvar ska finnas tillgänglig dygnet runt.

Detta är en 6:6a-anmälan

Ett skyddsombud ska i första hand vända sig till arbetsgivaren med krav på åtgärder om man upptäcker brister i arbetsmiljön. Om inte skyddsombudet är nöjt med svaret på sin begäran eller inte får något svar, kan ombudet göra en anmälan till Arbetsmiljöverket enligt 6 kap 6a§ i Arbetsmiljölagen. Myndigheten kan då fatta beslut om föreläggande eller förbud.

Läs mer: Arbetsmiljölagen 6 kap