Henrik Sjövall, programansvarig på kompletteringsutbildningen för utlandsutbildade läkare vid Göteborgs universitet, berättade på ett seminarium anordnat av Västra Götalandsregionen, VGR, att man märker ett allt större söktryck från läkare från tredje land.

– Vi måste sålla bort folk med fulla betyg i både kompetens, motivation och språk. Det är inte rimligt.

Förutom att det är ett slöseri med kompetens menade han att många far illa av den långa tiden i väntrummet.

– Som läkare är man van att få som man vill. Man känner sig illa behandlad av olika myndigheter och många är ganska tilltufsade.

Läkarförbundet och andra professionsorganisationer krävde tidigare i år åtgärder för att minska handläggningstiderna hos Socialstyrelsen. Myndigheten har fått totalt knappt 19 miljoner av regeringen för att klara det ökade söktrycket från tredjelandsutbildad vårdpersonal. Men Åsa Wennberg från Socialstyrelsens enhet för behörighet och tillstånd tyckte inte det var riktigt att påstå myndigheten är en flaskhals.

– Vi prioriterar ansökningar från de som uppfyller språkkraven. Man får i princip beslut med vändande post.

Eftersom man inte kan gå vidare i valideringsprocessen utan att uppvisa tillräckliga kunskaper i svenska är en viktig del i att korta tiden i väntrummet att snabbt komma i gång med språkstudier. Marina Olsson, personaldirektör i VGR, berättade att man genom att sätta upp lappar på flyktingförläggningar hittade 31 syriska läkare som fick en Ipad med internetuppkoppling och tillgång till svensk sjukvårdslitteratur samt 3 timmar lärarledd undervisning i veckan. Efter åtta månader har en handfull av dem klarat den så kallade C1-nivån i svenska, vilket enligt Marina Olsson är ett mycket bra resultat.

– Vi har nu en diskussion med Migrationsverket om att göra ett större projekt.

Märta Stenevi (MP), regionråd i Skåne, berättade att man – inspirerade av Västra Götaland – startat ett projekt där 9 läkare och 4 sjuksköterskor ingår.

– I dag får man ingen språkutbildning innan man fått sin kommunplacering, men nu kommer vi att erbjuda språkutbildning redan innan dess. Så fort man nått en viss språknivå erbjuds man praktikplats i våra verksamheter.

Jonas Ålebring från Läkarförbundet betonade att projekten i Skåne och Västra är de goda exemplen.

– Så ser det inte ut i hela landet, och därför måste man fundera på om inte staten måste ta ett större helhetsansvar för den här processen.

Jonas Andersson (FP), oppositionsråd i VGR, menade att det var ett slöseri med människoliv att inte tillvarata tredjelandsläkarnas kompetens bättre och ifrågasatte att en utlandsutbildad specialist själv måste leta en plats för provtjänstgöring och att kliniken som tar emot inte får något ekonomiskt stöd.

– Vi har så många olika stöd på arbetsmarknaden. Lite extra smörjmedel skulle nog underlätta om man ska ta emot någon.