Personerna som diagnostiserats med huddifteri är ungdomar, båda nyanlända asylsökande, uppger Folkhälsomyndigheten.

Bakterierna som orsakar huddifteri är stammar av Corynebacterium diphtheriae eller Corynebacterium ulcerans, som bildar toxin. Huddifteri sprids sällan till andra organ i kroppen, men bakterien kan vid nära kontakt överföras till andra personer som kan bli sjuka i luftvägsdifteri. Luftvägsdifteri kan spridas systemiskt och ge skador i till exempel hjärta och njurar.

Difteri behandlas med antibiotika. Personer i den smittades närhet kan antibiotikabehandlas profylaktiskt och ska vaccineras om de inte har skydd.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör smittskyddsläkaren snarast kontaktas vid misstanke om difteri. Diagnostik sker i samarbete mellan lokalt kliniskt mikrobiologiskt laboratorium och Folkhälsomyndigheten.