Foto: Colourbox

Risken för att svenska donatorbarn med genetiska band skaffar barn ihop är 0,9 procent per år om donatorn ger upphov till tio barn, enligt en ny studie från Linköpings universitet som presenteras i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. Vid upphov till 15 barn ökar risken till drygt två procent och om donatorn ger upphov till 25 barn är risken så stor som fem procent. Det visar de matematiska beräkningarna för ett samhälle med cirka tio miljoner invånare.

– Det är nödvändigt med en diskussion kring en tillförlitlig gräns för hur många barn en donator får ge upphov till, för det saknas idag. För oss inom professionen är det viktigt att processen är säker för det kommande barnet, dess föräldrar, donatorn och i slutändan också samhället, kommenterar Gunilla Sydsjö, professor vid Linköpings universitet och kognitiv beteendeterapeut vid Linköpings universitetssjukhus, i ett pressmeddelande.

På svenska universitetssjukhus tillkommer ungefär 75-100 barn per år med hjälp av donerad sperma från svenska män. Enligt Socialstyrelsens rekommendation från 2006 ska inte donatorsperma användas för att ge upphov till fler än sex barn. När nya EU-regler tillkom på området förkastades dock Socialstyrelsens rekommendation och man har i stället börja arbeta utifrån principen att donatorsperma får ge upphov till barn i sex familjer.

Resultaten i den aktuella studien visar att Socialstyrelsens tidigare rekommendation bör följas inom vården, menar Gunilla Sydsjö.