Enligt Folkhälsomyndigheten har tre fall rapporterats från Skottland. Sverige har ett mycket troligt fall och ytterligare två är under utredning.

Samtliga svenska deltagare uppmanas därför att snarast möjligt uppsöka sjukvård i sitt landsting för att få antibiotika i förebyggande syfte.

– Man bör få förebyggande behandling om man varit på lägret, även om man inte alls känner sig sjuk, för säkerhets skull, och utan att invänta odling och provsvar. Risken att bli sjuk är liten, men å andra sidan kan sjukdomen utvecklas snabbt, säger Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Meningokocker smittar framför allt som droppsmitta vid nära kontakt, som hostningar. Bakterien kan i sällsynta fall leda till feber och hjärnhinneinflammation. Kräkningar och stelhet i nacken är symtom, liksom förvirring. Ibland kan bakterien även ge upphov till små blödningar i huden (petechier). Symtomen uppkommer vanligen 2–3 dagar efter insjuknandet, men kan dröja längre än så. Det är inte heller säkert att den som smittats får några märkbara symtom.

I de mest allvarliga fallen drabbas patienten av blodförgiftning med större blödningar i huden och sjunkande blodtryck.

Scoutmötet i Japan, som är den 23:e Världsscoutsjamboreen, pågick 28 juli–8 augusti. Av de runt 30 000 deltagarna, kom 1 900 från Sverige. De flesta är mellan 14 och 17 år.

Meningokockinfektion är en anmälningspliktig sjukdom och skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten.

Läs mer:

Läs mer om meningokockinfektion samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för profylax kring fall av invasiv meningokocksjukdom.