Thoraxkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg införde under 2011 ett blodbesparingsprogram för att undvika icke-livsnödvändiga blodtransfusioner i syfte att såväl minska riskerna med blodtransfusion som att spara kostnader och blod. Det ledde till att en femtedel av klinikens patienter slapp att få blod i samband med hjärtkirurgi samt att 1 600 påsar blod och 1,6 miljoner kronor sparades under det första året, 2011.

Lisa Ternström, specialistläkare i toraxkirurgi, har studerat effekterna av åtgärdsprogrammet i sin avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, och säger i ett pressmeddelande:

– Innan vi startade programmet fick drygt 60 procent av alla våra patienter blodtransfusioner. Efter att vi startat programmet minskade andelen patienter som fick blodtransfusioner i samband med sin hjärtoperation med 21 procent, säger hon. Vi kunde inte se några negativa effekter av det minskade antalet transfusioner.

Anders Jeppsson, professor och överläkare i toraxkirurgi och ansvarig för projektet, tror att liknande blodbesparingsprogram kan användas inom andra delar av sjukvården:

– Det skulle kunna var ett komplement för att råda bot på blodbristen, sänka kostnaderna för blodprodukter, vilket kan frigöra resurser på andra håll inom sjukhuset, utan att det påverkar den medicinska säkerheten. Många patienter skulle slippa riskerna med icke-livsnödvändiga blodtransfusioner.