CME (continuing medical education) utnyttjas av industrin för att marknadsföra nya sjukdomstillstånd inför lansering av läkemedel mot tillståndet, konstateras i artikeln. Till skillnad från marknadsföring av ännu ej godkända läkemedel är det inte förbjudet att marknadsföra sjukdomstillstånd.

Författarna har studerat 14 ackrediterade, internetbaserade CME-kurser finansierade av läkemedelsindustrin som handlar om hypoaktiv sexuell störning hos kvinnor (hypoactive sexual desire disorder).

Tidigare i veckan godkändes det första läkemedlet för tillståndet, flibanserin, av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Läkemedlet, som verkar centralt i hjärnan genom att påverka olika serotoninreceptorer, har nekats godkännande vid två tidigare tillfällen eftersom riskerna ansetts överväga nyttan. Bland annat finns risk för allvarliga biverkningar i kombination med alkohol.

Alla 14 studerade CME-kurser har mottagit finansiering av läkemedelsbolaget Boehringer Ingelheim, som från början utvecklade flibanserin men senare sålde det till Sprout Pharmaceuticals. Kurserna lyfter bland annat fram att hypoaktiv sexuell störning är ett vanligt och underdiagnostiserat tillstånd som kan ha stor påverkan på livskvaliteten, att de drabbade kvinnorna inte alltid är medvetna om att de är sjuka, att enkla frågeformulär kan diagnostisera tillståndet och att det är problematiskt att det finns mediciner som behandlar sexuella problem hos män men inte hos kvinnor.

Artikelförfattarna påpekar att det inte finns någon vetenskapligt etablerad norm för vad som är normalt när det gäller sexuell aktivitet, känslor eller lust samt att det saknas vetenskapliga belägg för att hypoaktiv sexuell störning är ett medicinskt tillstånd. Bristande intresse för sex kan orsakas av bland annat stress, relationsproblem, sjukdom, läkemedel, trötthet och depression.

Det faktum att ackrediterade CME-kurser kan användas för att etablera tvivelaktiga sjukdomstillstånd är oroväckande och förtjänar mer forskning och diskussion kring huruvida industrin över huvud taget bör tillåtas att finansiera sådan fortbildning, anser författarna.