Sedan tidigare har det varit känt att Olle Lundberg, professor vid CHESS (Centre for health equity studies) i Stockholm, ska leda den kommission för jämlik hälsa som statsminister Stefan Löfven aviserade i regeringsförklaringen.

Nu är även övriga medlemmar, elva forskare, utsedda:

  • Maria Albin, docent och överläkare vid Arbets- och miljömedicin, Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Projektkoordinator för plattformen Hållbart arbete som resurs för hälsa, innovation och tillväxt i EU:s Horisont 2020.
  • Per-Olof Östergren, professor inom social epidemiologi, Lunds universitet. Verksam bland annat vid Institutet för ekonomisk trygghet.
  • Åke Bergmark, professor vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
  • Ingvar Nilsson, nationalekonom, Institute for socioecological economics (SEEAB).
  • Denny Vågerö, professor i medicinsk sociologi, Stockholms universitet (Centre for health equity studies, CHESS).
  • Margareta Kristenson, professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap vid Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet. Nationell koordinator för det svenska WHO-nätverket Hälsofrämjande Sjukhus.
  • Ing-Marie Wieselgren, läkare, specialist i psykiatri. Psykiatrisamordnare på Sveriges Kommuner och landsting.
  • Laura Hartman, nationalekonom. Analys- och prognoschef vid Försäkringskassan. Tidigare forskningschef på Studieförbundet näringsliv och samhälle.
  • Anna Sjögren, docent vid IFAU med utbildning, humankapital, familjeekonomi och arbetsmarknad som forskningsområde.
  • Per Nilsson, fil dr i pedagogik. Rektor för Ersta Sköndal högskola och ordförande i styrelsen för Centrum för idrottsforskning.

Regeringen har satt som mål att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Kommissionen får i uppdrag att komma med förslag på hur hälsoklyftorna kan minskas, både när det gäller skillnader mellan olika socioekonomiska grupper i samhället och personer med olika kön.

Uppdraget ska redovisas i maj 2017.


Läs mer:

Upptaktsmöte om jämlik hälsa

Ministern lovar kommission för jämlik hälsa