Lena Marions, docent i obstetrik och gynekologi och universitetslektor vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), får Karolinska institutets etikpris.

Det är Karolinska institutets, KI, etikråd som årligen delar ut priset till en person eller grupp som är verksam vid KI och som har gjort en särskild insats för att främja etiken vid universitetet.

I ett pressmeddelande skriver KI att Lena Marions har lyft fram flera etiskt viktiga frågor i den offentliga debatten, till exempel frågan om preventivmedelsförskrivning till unga kvinnor. Hon har också arbetat mycket aktivt för att integrera etikundervisningen i läkarprogrammet med gynekologi, pediatrik och klinisk genetik.