Nyligen fattade regionen beslut om att öronmärka 11 miljoner kronor för att skapa tio nya AT-platser under 2016. Det görs dels med tanke på de ökande väntetiderna, dels för att gå i takt med läkarprogrammet i Göteborg som har utökat sina utbildningsplatser.

Hur de tio nya platserna ska fördelas är däremot inte klart.

– Vi ska diskutera det på fredag, säger regionens HR-chef Eva Lundh.

Om den ursprungliga planen om att fortsätta utöka med tio platser per år i ytterligare fyra år blir verklighet, är inte heller spikat.

– Vi vet ju inte vad som kommer att hända med Stefan Lindgrens utredning om att plocka bort AT. Det kan ju påverka vår planering. Men oavsett om AT försvinner får vi nog räkna med att vi kommer ha kvar två parallella system ett bra tag, säger Eva Lundh.

Förslaget om att utöka antalet platser från 200 till 250 under en femårsperiod lades fram förra året. 

 – Först var jag jättenegativ. Ur mitt sjukhusperspektiv tangerar vi gränsen för vad som är möjligt att åstadkomma när det gäller handledare och ge undervisning av bra kvalitet, säger Jerker Nilson, sjukhusövergripande AT-studierektor på Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS, som i dag tar emot 33 AT-läkare per år. 

Han kände att det inte fanns kapacitet till att ta emot fler AT-läkare. Men under våren frågade han verksamheterna som tar emot AT-läkare om de kunde tänka sig att ta emot fler och samtidigt garantera en god kvalitet på undervisning och handledning.

– Ingen sa att de inte skulle kunna lösa det. Så där ändrade jag mig. Jag tror att vi max skulle kunna öka med fyra platser per år.

Till varje rekryteringsomgång om 16–17 platser på SÄS, kommer det in 180–190 ansökningar. Andelen utlandsutbildade svenskar som söker AT ökar dessutom hela tiden, enligt Jerker Nilson.