Ökningen av drogrelaterad dödlighet har pågått sedan 2007, men det senaste årets ökning, 30 procent, är extra stor.

För att ett dödsfall ska räknas som drogrelaterat måste drogmissbruk, beroende eller förgiftning med narkotika ha varit underliggande eller bidragande orsak enligt dödsorsaksintyget. Eftersom förgiftning med narkotika ofta upptäcks först vid den rättsmedicinska undersökningen kan förändrade analysmetoder påverka hur många dödsfall som rapporteras, enligt Socialstyrelsen, som dock inte utesluter att även ökat missbruk kan ligga bakom ökningen.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utveckla statistiken om drogrelaterad dödlighet. Arbetet, som sker i samråd med Rättsmedicinalverket och Folkhälsomyndigheten, ska avrapporteras 29 februari 2016.

– Vi ska ta reda på mer om de bakomliggande orsakerna så att vi får mer relevant information om den grupp som avlider där narkotika har bidragit till dödsfallet, säger Daniel Svensson, utredare vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.