Utredningens uppgift har varit att utreda om åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet bör ändras, för att minska det psykiska lidandet hos transsexuella. Svaret blev ett ja. Unga som har fyllt 15 år ska själva kunna ansöka om ändring av juridiskt kön, enligt förslaget.

Utredningen föreslår att könstillhörighetslagen upphävs och i stället ersätts av två nya lagar: en om ändring av juridiskt kön och en om tillståndsprövning av ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlarna.

För att få genomgå en medicinsk könskorrigering krävs att personen fyllt 15 år, men för att Socialstyrelsen ska ge sitt tillstånd krävs även att det är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet, att vårdnadshavaren sagt ja och att tonåringen bedöms vara tillräckligt mogen.

När det gäller förutsättningarna för en lyckad könskorrigering har Svensk plastikkirurgisk förening framfört en del invändningar i sitt remissvar. Föreningen påpekar att eftersom könskorrigeringen går ut på att den befintliga genitala vävnaden används för att skapa ett kön, så är slutresultatet beroende av att könsorganen hunnit växa färdigt. Därför är det, enligt föreningen, inte optimalt att utföra en korrigering för tidigt.

Läkarförbundet, som i stort är positivt till utredningens förslag, tycker dock att det finns anledning att se över möjligheterna till en könsneutral lagstiftning. Förbundet ger abortlagen som ett exempel. I lagen nämns bara kvinnans möjlighet till abort, men i och med att steriliseringskravet vid könsbyte tagits bort är det numer möjligt för en person med manligt juridiskt kön att bli gravid.