DN har granskat förskrivning av narkotiska preparat under 2014 i ett antal landsting – via receptregistret och på basis av arbetsplatskoderna – och ser ett mönster. Andelen sådana förskrivningar är större bland pensionerade läkare än bland förskrivare i övrigt. I till exempel Jämtlands län rör 18,3 procent av pensionärernas recept narkotiska preparat, medan andelen bland förskrivare i övrigt endast är 4,9 procent. 

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren säger i en kommentar till DN:

– DN:s siffror är intressanta. Det kan hända att det finns förklaringar, till exempel att en psykiatriker i större utsträckning kan arbeta vidare efter pensionering än en kirurg och att förskrivningen skiljer sig åt beroende på vilka åkommor dessa behandlar. Men jag tycker ändå att det är värt att fråga sig om skillnaderna är rimliga – om det finns mönster.

Även bland förskrivningar som görs av läkare på fritiden är narkotiska läkemedel vanligare.

Av all förskrivning av narkotiska preparat står pensionärerna dock för en liten del, 0,5 procent, enligt granskningen.

En rad faktorer, bland annat pappersrecept, gör att det är svårt att förhindra överförskrivning, enligt DN.