Läkarförbundet hade i slutet av maj 47 697 medlemmar och är ett av förbunden i Sacofamiljen som har ökat mest. Den genomsnittliga medlemsökningen för Sacoförbunden var under perioden 1,3 procent.

– Det är glädjande att Sacoförbunden har en stadigt positiv medlemsutveckling. Kombinationen av professions- och fackförbund är uppenbarligen attraktiv vilket ger Sverige en internationellt sett unikt hög organisationsgrad bland akademiker, säger Sacos ordförande Göran Arrius i ett pressmeddelande.

Även Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren kommenterar medlemsökningen:

– Att vi blir fler medlemmar är förstås ett glädjande besked. Läkarförbundets styrka ligger i att majoriteten av Sveriges läkare är medlemmar. Ju fler desto starkare blir vi. Tillsammans kan vi framgångsrikt driva frågor som är viktiga för oss läkare. Det handlar bland annat om förbättrade arbetsförhållanden och att driva på en gynnsam utveckling av hälso- och sjukvården.