– Vi känner till ett företag med ett avtalsupplägg som binder fast enskilda läkare under så lång tid som 8 år med krav på att en del av bruttolönen ska gå till företaget, säger Joel Hellstrand, internationell samordnare på Läkarförbundet.

Hur stora belopp handlar det om?

– Enligt uppgifter vi tagit del av rör det sig om 7–8 procent av bruttolönen under första året och att procentsatsen gradvis trappas ner med en total avtalstid på minst 8 år. Så det är betydande belopp.

Sveriges Radio Norrbotten har granskat rekryteringsföretaget Doxbridge, som rekryterat läkare på uppdrag av landstingen i Norrbotten och Kalmar län. Företaget har försvarat avtalet med att löneavdraget ska gå till stödinsatser för att hjälpa de utländska läkarnas anpassning till svensk arbetsmarknad.

– Men de läkare som varit i kontakt med oss har uppgett att de fått mycket begränsat stöd. För övrigt är det arbetsgivaren som har huvudansvaret att stå för introduktion och språkutbildning, säger Joel Hellstrand.

– Dessa läkare befinner sig sannolikt inte i Sverige när man skriver på avtalet och har sannolikt mycket dålig koll på svensk arbetsmarknad, vilket gör att man är i ett markant underläge. Mitt intryck är att hela upplägget känns märkligt och oseriöst.

Även berörda landsting har reagerat starkt på upplägget. Enligt Norrbottens läns landsting har Doxbridge agerat förkastligt och Landstinget i Kalmar län har krävt att läkarna slipper betala en del av lönen till bolaget.

Daniel Perfect, ägarrepresentant för Doxbridge, säger till Norrbottenskuriren:

– Vi anser inte att vi gjort något fel, samtidigt har vi insett att det finns risk för missförstånd. Därför har vi erbjudit samtliga läkare att säga upp sina avtal med oss utan att vi har några ytterligare krav på dem.

Robert Svartholm, ordförande för Norrbottens läkarförening, tycker inte att arbetsgivaren kan svära sig fri från ansvar för situationen:

– Upplägget i de här fallen med spanska läkare är bland det mest egendomliga och kanske den värsta avarten jag hört talas om. Landstinget bör istället använda sin egen kompetens när man söker folk från andra länder – det finns gott om läkare i organisationen med internationell kunskap. Det blir bara krångligt att blanda in rekryteringsbolag.

– Det finns även anledning att vara kritisk mot att landstinget inte tar ansvar för läkarnas introduktion. Att skylla på bristande kompetens, vilket sker alltför ofta, är inte hållbart när man placerar läkare på mindre orter utan fasta kollegor och med bristande handledning.

Läkarförbundet har varit i kontakt med både Arbetsförmedlingen och SKL angående Doxbridge.

– Så fort vi fick kännedom om detta upplägg så tog vi kontakt med Arbetsförmedlingen, som haft ett samarbete med företaget inom ramen för Eures för rekrytering inom Europa. Vi fick då information från Arbetsförmedlingen att de beslutat att avsluta samarbetet, säger Joel Hellstrand.

– Förbundet kan också förklara för de individer som tar kontakt med oss och som ingått avtal hur de kan gå tillväga om de vill bestrida kostnaderna och hur de kan argumentera. Det kan nämligen ifrågasättas om den här typen av avtal är lagliga. Det är emellertid inte en arbetsrättslig tvist eftersom detta bolag inte är arbetsgivare.

SKL har kontaktats för att i sin tur uppmärksamma enskilda landsting på problematiken med tveksamma avtal.