Heidi Stensmyren var inbjuden till AVT:s Aktuellt med anledning av den cancersjuke journalisten Harald Norbelies artikel på DN Debatt i söndags den 2 augusti. Där efterlyser han en utredning av möjligheten att få »frivillig hjälp att förkorta livet«.

Heidi Stensmyren försvarade svensk lagstiftning som inte tillåter aktiv dödshjälp.

– Hälso- och sjukvårdens uppdrag är ju att rädda liv, bota, ta hand om ångest, smärta. Det får inte finnas en misstanke hos allmänheten att sjukvården verkar aktivt för att avsluta någons liv, sa Heidi Stensmyren.

– Man kan i dag besluta att avstå från livsuppehållande behandling. Men man kan inte bestämma att någon annan kan ta ens liv.

Hon tycker att frågan i stället borde vara om vi har en tillräckligt bra och tillgänglig smärtlindring och palliativ vård.

– Vi vet i dag att den ser väldigt olika ut, väldigt olika tillgång till hospice, tillgång till smärtlindring och palliativ vård.

Och hellre än en utredning av möjligheten att få dödshjälp vill hon se en utredning om den palliativa vården.

– Jag tycker att ska man göra en utredning, då ska man titta på den palliativa vården. Varför är den så ojämlik? Hur ska vi se till att den blir jämlik och mycket, mycket bättre?

Sjukvården måste också bli bättre på att informera patienten om vilka möjligheter som finns, tycker hon.

Se inslaget 13 min och 40 sek in i programmet: Aktuellt den 4 augusti

Läs även:

Att ta på allvar: det självvalda livsslutet