Det andra urvalet till höstens högskoleutbildningar är klart. Omkring 240 000 sökande har antagits och läkarprogrammen ligger som vanligt i topp. Karolinska institutets förstaplats i den stora urvalsgruppen, BI, gymnasiebetyg utan komplettering, delas med två utbildningar till civilingenjör och kräver 22.50 för en plats. Därefter kommer psykologprogrammen i Uppsala, Lund och Göteborg med 22.30, tätt följda av läkarprogrammet i Lund med 22.20.

– Det är något färre sökande till läkarprogrammen, men det handlar om att årskullarna är mindre. Det ändrar inte att läkarutbildningarna fortfarande är bland de svåraste att komma in på, säger Carina Hellgren på Universitets- och högskolerådet.

Antagningspoäng för läkarprogrammen för sökande med gymnasiebetyg utan komplettering (BI):

Karolinska institutet 22.50
Lunds universitet 22.20
Uppsala universitet 22.10
Göteborgs universitet 21.98
Linköpings universitet 21.80
Umeå universitet 21.80
Örebro universitet 21.60