Väntetiderna för att få en AT-plats är fortsatt långa, visar siffror från Sveriges yngre läkares förenings (Sylf) senaste AT-rankning. Förra året fick läkarna i snitt vänta 9,6 månader, i år har alltså köerna blivit ytterligare två månader längre. Värst är läget i Stockholm. För att få plats på ett Stockholmssjukhus får man i dag vara beredd på att vänta 19 månader.

Trenden med de ökande väntetiderna har noterats under flera år. När Sylf började mäta väntetiderna år 2008 var snittiden sju månader. Bakgrunden är att AT-platserna inte utökats i samma omfattning som platserna på läkarutbildningarna. Dessutom vill många svenskar som utbildat sig till läkare utomlands göra AT-tjänst i Sverige. 

För att lösa situationen, som leder till att vägen till läkarexamen blir onödigt lång och krokig, vill Sylf bland annat att landstingen inför fler AT-tjänster. Sylf vill även att fler läkare ska kunna göra 18 månaders AT, vilket är minimumkravet, i stället för 21 månader. I dag är 21 månader den vanligaste modellen, men de flesta AT-läkarna vill hellre göra den kortare varianten. 

Läkartidningen har tidigare berättat att Västra Götalandsregionen planerar att utöka antalet AT-platser från 200 till 250 under en femårsperiod. Det görs dels med tanke på de ökande väntetiderna, dels för att gå i takt med läkarprogrammet i Göteborg som har utökat sina utbildningsplatser. Än så länge har dock bara pengar öronmärkts för tio nya platser år 2016.

Läs mer: 
Resten av resultaten från årets AT-rankning presenteras tisdagen den 1 september.