Länsstatistik som Folkhälsomyndigheten tagit fram till Nyhetsbyrån Siren visar att den stora spridningen av harpest (tularemi) skett i Norrbottens län, främst i Boden och Luleå. 218 av de 325 fallen kommer från länet. 

Harpest orsakas av bakterien Francisella tularensis. Smittan sprids ofta via myggbett, men även via fästingar eller direktkontakt med sjuka djur, genom att andas in partiklar som är förorenade med djurens avföring eller genom att få i sig smittat vatten. Harpest smittar däremot inte mellan människor.

Antalet fall brukar variera mycket från år till år, men den här säsongen har det varit exceptionellt många fall enligt Folkhälsomyndigheten.  I Norrbottens län rapporterar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, även om att ovanligt många döda harar som bekräftats bära på harpestbakterier har hittats, särskilt längs kusten.

Folkhälsomyndigheten befarar att antalet fall kommer att öka eftersom flest rapporter brukar komma in i september.

Inkubationstiden är 2–10 dygn. Patienten får hög feber, illamående och huvudvärk. Om man smittats via ett insektsbett uppstår vanligen ett sår och näraliggande lymfknutor blir svullna och ömma.

Läs mer om harpest här. 

Antal fall per län

Dalarna       4

Gävleborg    6

Halland       1

Jämtland      3

Norrbotten  218

Skåne          2

Stockholm   11

Södermanland       2

Uppsala       1

Värmland     12

Västbotten   38

Västernorrland       5

Västmanland         3

Västra Götaland     9

Örebro        10

Källa: Folkhälsomyndigheten/Nyhetsbyrån Siren