När vårdvalet infördes 2009 krävde Region Skåne först kollektivavtal av alla företag som ville verka inom vårdvalet. Men efter en dom i länsrätten tvingades man backa, då kravet ansågs strida mot bestämmelsen om likabehandling i lagen om valfrihetssystem, LOV.

Men nu gör Landstinget Västernorrland alltså ett nytt försök. I regelboken för 2016, som klubbades av fullmäktige i juni, har den tidigare formuleringen »kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande former krävs« ersatts med det lakoniska »kollektivavtal krävs«. Skälet är, enligt majoriteten bestående av MP, S och V, att det skett en förändring på EU-nivå i synen på dessa frågor. Eftersom man »värnar allas rätt till goda anställningsvillkor« vill man därför testa den nya skrivningen.

I den nya regelboken har även en skrivning införts om att alla medarbetare, oavsett om man är anställd hos landstinget eller hos en privat utförare, ska ha rätt till heltid.

Den borgerliga oppositionen reserverade sig både mot rätten till heltid och mot kravet på kollektivavtal.

Som Läkartidningen tidigare rapporterat vill majoriteten i landstinget även införa ett vinstförbud inom vårdvalet.