Som Läkartidningen tidigare berättat har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, sedan lång tid granskat psykiatrin i Malmö, och tillsynen ska fortsätta i ytterligare ett år.

Tidningen Sydsvenskan har i en rad artiklar behandlat arbetsmiljön och patientsäkerheten inom psykiatrin i Malmö och Lund. Ord som övervåld, maktmissbruk, hot och mobbning har använts. Det talas till exempel om godtyckliga bältningar som görs av skötare och sedan godkänns i efterhand av läkare. 

I dag skriver tio ST-läkare i en debattartikel i Sydsvenskans pappersutgåva att de inte känner igen sig i den bild som kommit fram. »Att omvårdnadspersonal systematiskt skulle utöva maktmissbruk och våld gentemot patienter är något vi inte alls känner igen«, skriver de. Och om godtyckliga bältningar: »Att vi läkare, som det påstås i artikeln, är del i ett system där vi i efterhand regelmässigt godkänner redan genomförda tvångsåtgärder är något som vi starkt motsätter oss.«