Enligt Sveriges Kommuner och landstings, SKL:s, tolkning av den nya patientlagen är det oväsentligt om en patient är listad eller inte på en vårdcentral. Patienternas valfrihet går före och vårdcentralen måste ta emot alla patienter som vill boka tid. Bara de medicinska behoven får styra vem som ges företräde.

Tolkningen har starkt ifrågasatts från allmänläkarhåll. Ove Andersson, ordförande för Distriktsläkarföreningen, menade i en kommentar till Läkartidningen att kontinuiteten för exempelvis äldre och kroniskt sjuka hotas om vårdcentraler inte har rätt att prioritera sina »egna« patienter.

I Östergötland, som tidigt ställde sig bakom SKL:s linje, har dock den politiska majoriteten i hälso- och sjukvårdsnämnden nu beslutat att vårdcentraler ska ha rätt att prioritera listade patienter under förutsättning att det inte handlar om akuta besök. I förslaget till beslutet motiveras förändringen med att vårdcentralerna förväntas ta ett ansvar för sin listade befolkning och att ersättningen utgår från listningen.

För att ändå möta patienternas behov av flexibilitet ska det enligt beslutet i framtiden gå snabbare att lista om sig.

Från SKL:s sida står man däremot fast vid tolkningen att man inte kan skilja mellan listade och olistade patienter.

– Vi anser att alla begränsningar av individens möjligheter att välja utförare är tveksamma utifrån patientlagens intentioner, säger Olle Olsson, utredare på SKL.