Olivia Wigzell. Foto: Pressbild/Ester Sorri

Innan hon kom till SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, var Olivia Wigzell chef för enheten för folkhälsa och sjukvård vid Socialdepartementet. Tidigare har hon har bland annat varit landstingsråd, förbundssekreterare vid Vårdförbundet samt chef vid dåvarande enheten för utvärdering och uppföljning vid Socialstyrelsen.