Multimodal rehabilitering innebär ett biopsykosocialt perspektiv, att insatser görs i samarbete mellan flera olika discipliner, till exempel läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog, kurator och sjuksköterska.

SBU konstaterar i sin kommentar att för patienter med långvarig längdryggsmärta är multimodal rehabilitering mer effektiv mot smärta än vård given av till exempel endast allmänläkare. Sådan rehabilitering är också effektivare än enbart fysiska eller fysíkaliska insatser (till exempel fysioterapi) när det gäller att minska aktivitetsbegränsningen hos en sådan patient.

SBU skriver att skillnaden i behandlingseffekt jämfört med annan behandling är måttlig men att skillnaden förmodligen är av klinisk betydelse för den här patientgruppen vars lidande ofta är stort.

Cochrane-rapporten som SBU kommenterar är en systematisk översikt som omfattar 41 randomiserade kontrollerade studier, varav 13 bedömdes vara av hög kvalitet.