Förbättringsarbetet på ortopeden i Mölndal startade 2013, och det har gett snabba resultat. Från 2013 till 2014 har antalet höftledsoperationer ökat med drygt 40 procent. Samtidigt har komplikationerna minskat med 20 procent.

Den snabbare operationstakten gör att patienternas väntetid till operation har kunnat halveras, från cirka 100 dagar till cirka 50. Det uppger Sahlgrenska universitetssjukhuset i ett pressmeddelande.

Värdebaserad vård är en vårdmodell som utarbetats av den amerikanske ekonomiprofessorn Michael Porter (se LT nr 49-50/2014). Man börjar med att tydligt definiera vad som är viktigt för patienten, och sedan ska allt som sker runt patienten mätas, registreras och följas upp.

I Sverige pågår ett omfattande arbete med att utveckla och testa modeller för värdebaserad vård. Sahlgrenska universitetssjukhuset var tidigt ute, och startade hösten 2013 pilotprojekt för fyra patientgrupper: prostatacancer, bipolär sjukdom, barnhjärtkirurgi och höftartros.

Nu är arbetssättet på väg att införas inom ytterligare nio områden, säger sjukhusdirektör Barbro Fridén i en intervju i Göteborgs-Posten:

– Mitt mål är att hela sjukhuset ska arbeta med värdebaserad vård. Jag har tidigare sagt att vi ska vara klara 2017, men det kommer att ta längre tid. Förhoppningsvis har vi ställt om arbetet för samtliga 200 patientgrupper om fem år.