Beslutet, som omfattar primärvård, internmedicin och psykiatri, innebär stopp för utbildningar, resor, övernattningar och annat som medför produktionsbortfall. Stoppet gäller åtminstone fram till årsskiftet. Den som planerat in fortbildning under den perioden måste avboka den, enligt beslutet.

Robert Svartholm tycker att de ansvariga borde ha talat med läkarfacket innan man tog beslutet. 

– Vi ska ju jobba evidensbaserat och det är ju inte så att vi är överutbildade när det gäller fortbildning, framförallt inte i Norrbotten.

Han påpekar att det faktum att landstingets ekonomi är dålig inte är någon nyhet.

– Så länge man inte tar tag i den dåliga IT-strukturen och de uppenbara överkostnaderna på en del administrativa enheter så blir det lite av att man skär där det är enklast och inte där det får mest effekt, och det är destruktivt.

Enligt Robert Svartholm tappar Norrbotten redan läkare, och det aktuella beslutet kommer att försvåra kompetensförsörjningen ytterligare.

– Med den skrivningen kan vi inte åka på läkarstämman till exempel, medan Uppsalaborna tar tåget över dagen och Stockholmarna tar pendeln. Vi blir helt isolerade från den medicinska vardagen i Sverige, och det betyder att folk häruppe kommer att se till att komma med i den gemenskapen, och det kommer att försämra rekryteringsmöjligheterna.