Under måndagen den 21 september beslutade sjukhusets ledningsgrupp om flera åtgärder för att få bukt med den problematiska situationen på akutmottagningarna.

Enligt ett pressmeddelande från sjukhuset handlar det om:

  • Att ändra på hur besluten om vårdplatsbehov fattas. Nu kontaktar klinikerna akutmottagningarna i Solna och Huddinge och talar om hur många lediga vårdplatser de har. Framöver ska i stället akutmottagningarna meddela klinikerna hur många vårdplatser de bedömer kommer att behövas det närmaste dygnet. Klinikerna ska sedan uppfylla akutmottagningarnas önskemål.
  • Kirurgiska ingrepp ska så långt det går utföras som dagkirurgi.
  • Behandlande läkare ska bedöma om en del patienters planerade behandling kan skjutas upp, för att i stället lägga resurserna på dem med mer akuta vårdbehov. 

Sjukhusledningen kommer nu att utvärdera vilka effekter som åtgärdspaketet får. Man utesluter inte att det kan behövas fler förändringar för att komma till rätta med problemen.

Läs mer:

Pressat läge på Karolinska universitetssjukhusets akutmottagningar