I slutet av augusti fick fackförbunden information om att det ska bli en hälso- och sjukvårdsdirektör och två biträdande hälso- och sjukvårdsdirektörer samt att organisationen i Västerbottens läns landsting ska göras om. Några dagar senare skickade landstinget ut ett pressmeddelande, som slog ned som en överraskning bland de fackliga representanterna.

 »Nu är det klart hur chefsgruppen ska se ut i den nya organisationen för landstinget«, stod det i meddelandet.

Det framkom vidare att verksamhetsområdena medicin, kirurgi och regionvård ska slås ihop till ett verksamhetsområde och att det nya verksamhetsområdet får en gemensam ledningsgrupp med en hälso- och sjukvårdsdirektör och två biträdande hälso- och sjukvårdsdirektörer.

Förändringarna ska vara genomförda före årsskiftet, enligt landstingsdirektören Anders Sylvan. Två av de tre nya chefernas namn offentligjordes också.

Peter Nyberg, ledamot i Västerbottens läns läkareförening, blev förvånad när han läste pressmeddelandet.

– Min reaktion var: Det är inte samverkat, då kan inte arbetsgivaren ta ett beslut. Samtliga fack är eniga om att det här är ett brott mot intentionen med samverkanslagen.

Han fortsätter:

– Anledningen till förändringarna är landstingets dåliga ekonomi. Och jag tror att man från arbetsgivarens sida vill köra igenom det här snabbt. Man har angett att man inte vill tappa tempo som skäl för att man gick ut med den här informationen innan det var formellt samverkat, säger Peter Nyberg. 

Nu har 15 fackförbund – bland annat Läkarförbundet – skickat in en anmälan om tvisteförhandling.

Johan Ljungberg, tillförordnad ordförande i Västerbottens läns läkareförening, påpekar att de fackliga protesterna inte handlar om kritik mot individerna som utsetts som chefer eller organisationsförändringen i sig, utan om att arbetsgivaren har brutit mot samverkansavtalet. 

– Man har informerat, men inte gett oss möjligheter att ha synpunkter. 

Läkartidningen har försökt nå landstingsdirektören Anders Sylvan för en kommentar.