Under september ska de 35 saudiska läkarna påbörja sin ettåriga språkutbildning i Sverige. Nästa år kommer sedan deras skånska ST-utbildning att starta.

Till dess finns mycket att lösa, enligt Naomi Clyne, som är förste vice ordförande i Mellersta Skånes läkareförening. I slutet av augusti hölls en central förhandling mellan facket och de ansvariga i Region Skåne.

– De har svarat på frågorna som vi har ställt på ett väldigt konstruktivt sätt. Vi tycker att arbetsgivaren har gjort sitt bästa av situationen. Men det finns en hel del saker som fortfarande kräver arbete och planering. Och det kommer de arbeta vidare med. 

Läkarförbundet Skåne, som samlar de fyra skånska läkarföreningarna, är dock fortsatt kritiskt till avtalet som slutits mellan regionens vårdexportbolag Skåne Care och Saudiarabien samt att det skett utan samverkan med de fackliga organisationerna.

– När det gäller avtalet har vi förklarat oss oeniga. Vi ser inte att det finns resurser i verksamheten i dag att fullfölja ett fullgott handledningsuppdrag. Vi ser också att det finns risker för undanträngning för våra nuvarande ST-läkare och för läkare från tredje land som väntar på att bli svenska läkare, säger Naomi Clyne.

I förhandlingarna har Läkarförbundet Skåne påpekat vikten av att verksamheterna får ett resurstillskott för att klara av att utbilda och handleda de saudiska läkarna. Något som Region Skåne har gett löfte om.  

– Nu gäller det att verkligen se till att det blir ett bra samarbete på lokal nivå med studierektorerna, så att det skapas hyggliga möjligheter för de här läkarna att få sin utbildning, säger Naomi Clyne.

Läs mer:

Skånska saudi-avtalet till central förhandling

Region Skåne svarar på kritiken

Läkarförbundet Skåne kräver svar om ST-utbildning av saudier

Det är ingen specialitetsutbildning

Läkarförbund kritiskt till skånsk ST-utbildning av saudiska läkare